În conformitate cu reglementările şi legislaţia în vigoare ale Republicii Moldova în domeniul asigurărilor, Societatea de Asigurări „Асоrd Grup” S.A încheie cu persoanele juridice – Asiguraţi, contracte de asigurare de răspundere a organizaţiilor care exploatează unităţi de producţie periculoase, pentru cauzarea daunelor vieţii, sănătăţii sau bunurilor persoanelor terţe şi mediului în urma unor accidente în cadrul unităţii de producţie periculoase.

Scopul asigurării

Asigurarea se realizează pentru cazuri de cauzare a daunelor vieţii, sănătăţii sau bunurilor persoanelor terţe sau mediului, ca urmare a unui accident în cadrul unităţii de producţie periculoase.

Condiţii de asigurare

În cazul în care se produce evenimentul asigurat, «Асоrd Grup»S.A efectuează plăţile de asigurare, în limitele sumei asigurate, prestabilită în contractul de asigurare. În funcţie de efectele accidentului sunt reparate:

  • daunele cauzate prin distrugerea sau deteriorarea bunurilor persoanelor terţe;
  • pagubele cauzate vieţii şi sănătăţii persoanelor terţe;
  • prejudiciile aduse mediului (poluarea solului, subsolului, apelor subterane şi de suprafaţă);
  • cheltuielile realizate de către Asigurat în scopul reducerii pierderilor şi lichidării consecinţelor accidentului.

 

Suma asigurată

Suma asigurată (suma în baza căreia se stabileşte mărimea despăgubirii de asigurare şi primei de asigurare) se stabileşte printr-un acord încheiat între părţi. Dvs. aveţi posibilitatea să majoraţi suma asigurată, întrucât, în cazul în care despăgubirea de asigurare se va dovedi a fi insuficientă pentru a acoperi toate daunele cauzate, Dvs. veţi fi obligat să compensaţi pe cont propriu, diferenţa dintre despăgubirea de asigurare şi mărimea efectivă a daunelor.

Prima de asigurare

Prima de asigurare depinde de tipul şi concentraţia de factori de producţie periculoşi, constituind 0,1%-2% din suma asigurată.

Prima de asigurare poate fi achitată şi în rate.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați managerul nostru la: +373 (22) 26 44 44

Folositi cookie-uri pentru o neascultatoare ca va sunt mai bune de navigarea pe site-ul nostru.
Anumite cookie-urile sunt utilizate pentru o statistica a site-ului pentru o neascultatoare in mod constant site-ul-ul si sa fie mai bine de dorit.
Alte cookie-uri sunt folosite pentru o harta a securitatii site-ului.
Pagina noastra despre politica despre cookie-uri
Accepta cookie-uri