CALCULEAZĂ COSTUL

Detalii de plată și de contact

Ascunde tabelul

Vă mulțumim. În scurt timp vom lua legătura.

AȚI REUȘIT!

Numărul comenzii:

Vă mulțumim pentru cerere!
Managerul nostru vă va contacta în scurtt timp

Prețul asigurării Cartea Verde:

0 EUR

Prețul asigurării Cartea Verde:

0 EUR

Puteți continua comanda prin telefon.

+373 (22) 26 44 44

Obiectul Asigurarii

ACORD GRUP SA acoperă persoanele fizice sau juridice care deţin vehicule înmatriculate în Republica Moldova, pentru cazurile de răspundere civilă, față de terţele persoane prejudiciate prin accidente de vehicule, produse pe teritoriul statelor membre ale sistemului internaţional Carte Verde.

Riscuri asigurate

ACORD GRUP acordă despăgubiri pentru prejudiciile provocate prin accidente de vehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în conformitate cu legislaţia în vigoare, din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul.

Despăgubirile se acordă pentru pagube materiale, cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată şi vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial.

Teritoriul de asigurare

Asigurarea este valabilă numai pe teritoriul statelor membre ale sistemului internaţional Carte Verde, ale căror iniţiale nebarate se regăsesc în documentul de asigurare Carte Verde.

Perioada de răspundere

Asigurarea se poate încheia pentru perioade de la 15 zile până la 12 luni.

Răspunderea ACORD GRUP SA începe din momentul ieșirii vehiculului de pe teritoriul Republicii Moldova şi încetează în momentul intrării acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia ca această perioadă să fie cuprinsă între datele înscrise în polița de asigurare „Carte Verde”.

Modul de încheiere a asigurării

Asigurarea se consideră încheiată prin emiterea poliței de asigurare Carte Verde şi încasarea primei de asigurare.

Răspunderea asiguratorului

În caz de prejudicii provocate prin accidente de vehicule, se acordă despăgubiri în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire, prevăzut în legislaţia respectivă.

În cazul producerii unui accident, Asiguratul este obligat:

  1. să ia toate măsurile în scopul diminuării prejudiciilor sau evitării celor ulterioare;
  2. să înştiinţeze imediat organele în drept (poliţie, pompieri, etc.), cele mai apropiate de locul producerii accidentului, solicitând întocmirea de acte constatatoare a cauzelor şi împrejurărilor producerii acestuia;
  3. să înştiinţeze imediat Biroul Naţional de Asigurări corespunzător, menţionat pe verso-ul poliței de asigurare Carte Verde;
  4. să înştiinţeze ACORD GRUP SA în scris despre producerea accidentului, dând informaţii despre cauzele şi împrejurările în care acesta s-a produs, despre natura pagubelor produse terţilor şi estimarea mărimii acestora, în termen de 5 zile de la data producerii accidentului;
  5. să pună la dispoziţia ACORD GRUP SA, la sosirea în tară, declaraţia Asiguratului, precum şi orice alte acte deţinute în legătură cu accidentul.

În cazul în care aveți nevoie de asistență suplimentară, contactați consultantul nostru la: +373 (22) 26 44 44

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că veți avea o experiență cât mai bună de navigare pe site-ul nostru.
Anumite cookie-uri sunt utilizate pentru a obține statistici agregate referitoare la vizitele pe site pentru a ne ajuta să îmbunătățim în mod constant site-ul și să răspundem mai bine nevoilor dvs.
Alte cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și a garanta securitatea site-ului.
Pagina noastra despre politica despre cookie-uri
Accepta cookie-uri