Riscuri financiare

În lumea contemporană gestiunea afacerilor la întreprinderi şi organizaţii este tot mai des asociată cu existenţa unor riscuri financiare. Asigurarea riscurilor financiare le permite întreprinderilor să se protejeze împotriva acestora şi să-şi planifice cu certitudine dezvoltarea afacerii sale.

Producţia şi comercializarea mărfurilor, prestarea de servicii, tranzacţiile marfă-bani, proiectele investiţionale şi inovaţionale – aceste multiple activităţi presupun utilizarea resurselor financiare, astfel încât întotdeauna persistă riscul pierderii totale sau parţiale ale acestora, cât şi pierderea parţială a venitului aşteptat.

Asigurarea riscului financiar este o asigurare a intereselor patrimoniale ale Asiguratului în cazul neexecutării angajamentelor contractuale din partea contragentului de afaceri al Asiguratului. Riscurile în acest caz pot fi următoarele: neplata, neonorare, nerambursarea, nelivrarea etc. Cazurile asigurate pot surveni în urma falimentului contragentului, neîncadrării în termene, nerespectării condiţiilor, riscurilor politice, etc.

În cadrul întocmirii contractelor de asigurare a riscurilor financiare, de regulă, Asigurătorii analizează angajamentele contractuale ale contragenţilor, raportarea contabilă şi indicatorii balanţei întreprinderii asiguratului.

 

Asigurarea răspunderii realtorului

Obiectul asigurării constituie interesele patrimoniale ale asiguratului (firmei de realtor), care nu contravin legislaţiei, ce ţin de obligaţia celui din urmă în condiţiile prevăzute de legislaţie, de a compensa prejudiciul real, cauzat unor terţi (clienţi) ai asiguratului, iar ca urmare a unei erori profesionale neintenţionate a asiguratului în procesul desfăşurării activităţii de realtor.

Evenimentul asigurat reprezintă cazul de apariţie a răspunderii asiguratului, în baza căruia a intrat în vigoare hotărârea instanței civile cu privire la pretențiile clientului asigurat sau pe baza afirmațiilor făcute de asigurat în afara instanței și acceptate de către asigurat și asigurător în mod rezonabil, cu privire la repararea prejudiciului material care a fost produs din cauza unei erori profesionale, în cadrul exercitării de către asigurat a atribuţiilor sale de specialitate sau a fişelor de post.

 

Asigurarea răspunderii evaluatorilor

Obiectul asigurării constituie interesele patrimoniale ale evaluatorilor, legate de angajamentul acestuia în condiţiile prevăzute de legislaţie, de a compensa prejudiciul real, cauzat unor terţi şi care este consecinţă a unei erori neintenţionate a evaluatorului în procesul desfăşurării activităţii sale profesionale.

În plus, asiguratul suportă toate cheltuielile de judecată în dosarele privind repararea prejudiciului, cauzat de către evaluator unor terţe persoane în urma survenirii evenimentului asigurat.

Riscuri asigurate:

  • Nerespectarea cerinţelor standartelor de evaluare, standartelor şi reglementărilor privind activitatea de evaluare, erori şi omiteri, comise în procesul evaluării, care au condus la denaturarea rezultatelor evaluării;
  • Erori comise în cadrul efectuării măsurătorilor şi calculelor;
  • Pierderea neintenţionată şi distrugerea documentelor, intrate de la persoanele terţe pe parcursul realizării evaluării obiectului de evaluare.

Despăgubirea de asigurare poate include:

  • Pierderea reală cauzată intereselor patrimoniale ale persoanelor terţe;
  • Venitul ratat, suportat de către persoane terţe din cauza supraplăţii impozitelor ca urmare a supraevaluării mărimii bazei impozitate;
  • Cheltuieli aferente prestabilirii circumstanţelor evenimentelor asigurate şi gradului de culpabilitate a Asiguratului, precum şi cele aferente apărării extrajudiciare a intereselor Asiguratului în cazul prezentării cererilor de despăgubire în legătură cunaceste evenimente, inclusiv cheltuieli pentru plata serviciilor oferite de către experţii antrenaţi.

 

Asigurarea răspunderii directorilor şi managerilor

În cazul în care Dvs. exercitaţi funcţii de director general, director general adjunct, membru al consiliului de directori sau al unui alt organism de administraţie, atunci în cadrul gestionării activităţii economice a întreprinderii (SA sau SRL) Dvs. vă puteţi confrunta cu pretenţii din partea acţionarilor (asociaţilor) societăţii, autorităţilor de stat, creditorilor, angajaţilor companiei sau altor persoane terţe dacă aţi cauzat un prejudiciu real sau presupus.

Dacă Dvs. sunteţi proprietarul (sau unul dintre proprietarii) companiei, atunci în cadrul desfăşurării activităţii economice a companiei, prin acţiunile organelor de administraţie, pot fi cauzate daune Dvs. sau companiei.

Aceste daune sunt acoperite prin contracte de asigurare a răspunderii directorilor şi managerilor.

Conform contractului de asigurare, se compensează cheltuielile directorilor şi persoanelor cu funcţii de răspundere pentru apărare, în legătură cu cererea acţionată împotriva acestora (pretenţii în scris, cereri de chemare în judecată, proceduri judiciare şi anchete, inclusiv cele penale). Iar dacă se va stabili răspunderea patrimonială a directorilor şi persoanelor funcţii, atunci se vor repara prejudiciile cauzate persoanelor terţe.

 

Asigurarea afacerii profesionale

Despre Asigurarea de răspundere civilă profesională

Succesul unei afaceri depinde de reputația pe care o construiești. Dar chiar și cel mai bun profesionist este vulnerabil în fața erorilor. O asigurare de răspundere civilă vă va protejează financiar și, în același timp, poate să confirme profesionalismul și responsabilitatea de care dați dovadă.

Asigurarea de răspundere civilă profesională acoperă răspunderea pe care v-ați asumat faţă de clienţi/beneficiari pentru prejudiciile cauzate acestora, ca urmare a unor acte, fapte, săvârşite din culpa voastră (erori, omisiuni, greşeli proprii comise fără intenţie), în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii profesionale pentru care ești autorizat.

Acest tip de asigurare este, de regulă obligatoriu, impus de legislaţie sau de organizaţiile ori asociaţiile profesionale în vederea obţinerii/reînnoirii licenţei de operare/profesare în domeniul respectiv.

Dacă întâmpinați dificultăți sau aveți nevoie de informaţii adiţionale din partea ACORD GRUP, sunați-ne la numărul de telefon: +373 (22) 26 44 44 (24/7)

 

Asigurare de răspundere transportator CMR

Despre Asigurarea CMR

În calitate de transportator sunteți implicat în unele activităţi ce antrenează răspunderea faţă de proprietarul bunurilor pe care le aveți în custodie. În aceste condiţii, pentru a evita plata unor despăgubiri ca urmare a apariţiei unor pagube la bunurile transportate, este recomandabil de a încheia asigurarea CMR.

Cui se adresează?

Acest tip de asigurare se adresează, în general, societăţilor comerciale care efectuează transporturi internaţionale de mărfuri, cu autovehicule.
Asigurarea este valabilă numai pentru transportatorii care nu sunt ei înşişi proprietarii mărfurilor transportate şi numai pentru mărfurile care pe tot parcursul călătoriei asigurate se găsesc în autovehicule.

Ce riscuri sunt acoperite?

Se acoperă răspunderea transportatorului (persoană fizică sau juridică cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în Moldova) care efectuează transporturi de mărfuri cu autovehicule înmatriculate în Moldova) aflate în proprietatea sa, închiriate sau luate în locațiune pentru pagubele la mărfurile transportate, potrivit convenţiei referitoare la Contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele.

Acoperire teritorială

Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul Moldovei, cât şi în străinătate, însă exclusiv pentru limitele şi autovehiculele menţionate în contract.

Dacă întâmpinați dificultăți sau aveți nevoie de informaţii adiţionale din partea ACORD GRUP, sunați-ne la numărul de telefon: +373 (22) 26 44 44 (24/7)

 

Asigurare de răspundere civilă a transportatorilor față de pasageri

Despre Asigurările de accidente a persoanelor aflate în autovehicule în timpul transportului

Șoferii companiei voastre sunt profesionişti și responsabili. Dar accidentele apar şi din vina altor participanţi la trafic sau în urma unor situații care nu pot fi evitate. Răspunderea companiei este foarte mare și ai nevoie de o asigurare care să preia aceste riscuri.

Cui se adresează?

Poliţa de asigurare de accidente a persoanelor din autovehicule în timpul transportului se adresează în primul rând companiilor de transport şi agenţiilor de turism care deţin vehicule de transport persoane şi care oferă astfel de servicii.

Ce riscuri sunt acoperite?

Asigurarea acoperă riscul de invaliditate permanentă totală sau parţială ori pierderea temporară a capacităţii de muncă, inclusiv riscul de deces.
Suplimentar, se pot asigura şi bagajele persoanelor aflate în autovehicul, pentru riscurile de deteriorare sau distrugere a acestora, ca urmare a unui accident.

Care este suma asigurată?

Suma asigurată va fi calculată în comun acord, în funcție de riscurile în fața cărora aveți nevoie de acoperire, precum și de specificul business-ului vostru.

Cât costă și care sunt condițiile de plată?

Prima de asigurare se stabileşte în funcție de suma asigurată şi de numărul de persoane. Pentru valori mai mari ale primelor de asigurare, se poate opta şi pentru plata în rate.

Care este perioada de valabilitate?

Poliţa de asigurare se încheie, de regulă, pe o perioadă de un an calendaristic.

 

Asigurarea de răspundere civilă a companiei

În cazul accidentelor profesionale factorul uman este la fel de important ca și cel material. Sunteți responsabil de angajați și de consecințele pe care un accident de muncă le provoacă, fie din neglijență sau din vina companiei, prin nerespectarea măsurilor care privesc legislația referitoare la protecția muncii.

Prin asigurarea de răspundere civilă a angajatorului față de angajați noi preluam riscurile și cheltuielile necesare pentru a acoperi prejudiciile produse neintenționat angajaților companiei, în cazul în care au suferit accidente la locul de muncă.

Dacă întâmpinați dificultăți sau aveți nevoie de informaţii adiţionale din partea ACORD GRUP, sunați-ne la numărul de telefon: +373 (22) 26 44 44 (24/7)

Folosim cookie-uri pentru a ne asigura că veți avea o experiență cât mai bună de navigare pe site-ul nostru.
Anumite cookie-uri sunt utilizate pentru a obține statistici agregate referitoare la vizitele pe site pentru a ne ajuta să îmbunătățim în mod constant site-ul și să răspundem mai bine nevoilor dvs.
Alte cookie-uri sunt folosite pentru a îmbunătăți performanța și a garanta securitatea site-ului.
Pagina noastra despre politica despre cookie-uri
Accepta cookie-uri