Declarație de declinare a responsabilității
Declarație de declinare a responsabilității

 

Коммуникация посредством электронной почты строго конфиденциальна и предназначена эксклюзивно получателю. Любые комментарии, использование, разглашение или неавторизированное распространение строго запрещены. Если вы полагаете, что полученное сообщение было отправлено по ошибке, просим Вас удалить его из системы и оповестить нас немедленно не разглашая данную информацию Благодарим Вас!

Сообщение как и соответствующие приложения к нему считаются не зараженными какими-либо вредоносными вирусами, которые могли бы повредить компьютер, на который были отправлены и их последующее прочтение, таким образом, Страховая компания «ACORD GRUP» АО отклоняется от любого вида ответственности в данном отношении.

 

Comunicarea prin intermediul poștei electronice este strict confidențială și predestinată exclusiv destinatarului.Orice comentariu, utilizare, divulgare sau distribuire neautorizată este strict interzisă.Dacă considerați că mesajul primit v-a fost expediat din greșeală,Vă rugăm să-l ștergeți din sistem și să ne anunțați imediat, fără a dezvălui informația aferentă.Vă mulțumim !

Mesajul precum și anexele aferente, sunt considerate a nu fi afectate de viruși, care pot infecta calculatorul pe care a fost expediat și ulterior citit mesajul, astfel încât, Societatea de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. își declină orice responsabilitate în această privință.

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)
Folositi cookie-uri pentru o neascultatoare ca va sunt mai bune de navigarea pe site-ul nostru.
Anumite cookie-urile sunt utilizate pentru o statistica a site-ului pentru o neascultatoare in mod constant site-ul-ul si sa fie mai bine de dorit.
Alte cookie-uri sunt folosite pentru o harta a securitatii site-ului.
Pagina noastra despre politica despre cookie-uri
Accepta cookie-uri