În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

Asigurarea are loc în cazul decesului (total sau constructiv), dispariției totale sau daunelor produse aeronavei, cauzate prin urmare a unui accident în timpul zborului, rulării sau parcării (stând la ancoră). La cererea Asiguratului pot fi asigurate și navele aeriene întregi (din aviația civilă, de stat sau experimentală) sau unitățile separate ale aeronavelor instalate la bordul acesteia.
 

Pentru o taxă suplimentară e posibilă asigurarea:

 • Riscului apariției pagubei în urma războiului, furtului sau alte pericole;
 • Rambursarea cheltuielelor suportate de Asigurat, în operațiunile de căutare și localizăre ale aeronavei dispărute sau rămășițelor acesteia și curățarea lor.

 

Documentele necesare pentru asigurarea aeronavei:

 • Certificat de înregistrare de stat;
 • Certificat (licență) navigabilității aeronavei sau alte documente similare;
 • Documente care atestă dreptul de proprietate al aeronavei, dreptul de gestionare economică sau dreptul de control operațional al aeronavei bazat pe orice temei legal;
 • Alte documente, solicitate de organele departamentale și de stat privind transportul aerian.

 

Documentația necesară pentru asigurarea unității separate a aeronavei:

 • Pașaportul unității care se află la bordul aeronavei;
 • Formularul, etc.

 

Condițiile de asigurare:

 • Depunerea cererii în forma cerută;
 • La cerere e necesar să se anexeze: certificat valabil al exploatatorului, certificat valabil de navigabilitate (sau autorizația special a organelor competente avia);
 • La apariția cazului de asigurare, Asiguratul primește despăgubirea de asigurare în termen de 14 zile de la data finalizării investigației și semnării actului de asigurare de către asigurător;
 • Suma de asigurare se stabilește prin acordul părților, în baza valorii de asigurare a aeronavei. Suma de asigurare nu poate depăși costul aeronavei în ziua semnării contractului de asigurare.

 

Prima de asigurare:

Prima de asigurare se stabilește în baza sumei de asigurare, pe baza ratelor de asigurare elaborate de Asigurător, cu respectarea condițiilor de asigurare, durata funcționării contractului de asigurare, tipul aeronavei, anului emiterii, zonelor geografice de exploatare, nivelului de calificare al echipajelor de zbor și ai altor factori ai riscului de asigurare. Prima de asigurare poate fi forfetară sau achitată în rate.

 

Beneficii și reduceri:

La semnarea și reînnoirea contractului de asigurare, se aplică un sistem flexibil de reduceri. La asigurarea a mai mult de 5 aeronave, Asiguratul primește reduceri de la prima de asigurare.