Victor Gaiciuc: Potenţialul pieţei locale de asigurări nu este valorificat pe deplin de către participanţi

Friday, 19 February 2016. Новости

Victor Gaiciuc: Potenţialul pieţei locale de asigurări nu este valorificat pe deplin de către participanţi

De doi ani piaţa locală de asigurări stagnează pe toate segmentele de asigurări, inclusiv pe cele de răspundere civilă auto. Cum a fost anul 2015 pentru compania “Acord Grup” şi care este miza în noul an 2016, puteţi afla din interviul oferit de managerul companiei “Acord Grup”, Victor Gaiciuc, ziarului Capital Market.

– Dle director, cum credeţi, când va începe să-şi revină piaţa de asigurări din R. Moldova?
– În opinia mea, acest lucru se va întâmpla odată cu stabilizarea social-economică a ţării, în cadrul unui climat geopolitic sănătos şi durabil. Totuşi, Republica Moldova continuă să fie vulnerabilă la riscurile din mediul extern. Economia Republicii Moldova este direct dependentă de economiile ţărilor vecine (România, Ucraina şi Rusia). Mai mult, în 2015, situaţia tensionată din Ucraina şi sancţiunile internaţionale aplicate Rusiei au generat un dezechilibru economic pe plan naţional – deprecierea monedei naţionale.
Abordările pe plan intern, ţin de o îmbunătăţire a mediul de afaceri, de atragere a investiţiilor, de aplicare echitabilă şi uniformă a normelor legale şi, în special, de maximă eficienţă în gestionarea cheltuielilor publice.

– În opinia Dvs., ce ar trebui de îmbunătăţit pe piaţa locală de asigurări?
– În primul rând, este primordial să fie asigurată continuitatea procesului de racordare a legislaţiei locale la directivele şi standardele Uniunii Europene.
Totodată, un aspect important ţine de informarea şi documentarea socie­tăţii civile cu privire la importanţa, necesitatea şi beneficiile oferite de serviciile de asigurare, fie pentru satisfacerea unor nevoi personale, fie pentru mediul de afaceri.
Rolul-cheie în dezvoltarea economică a ţării revine autorităţilor locale, care ar trebui să promoveze competitivitatea în economie şi să profite de oportunităţile pe care le deschide Acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană.

– “Acord Grup” dispune de un capital social de peste 37 mil. de lei, sumă ce depăşeşte de aproape 2,5 ori capitalul normativ stabilit de lege. În ce măsură acest indice de stabilitate financiară este unul convingător şi contribuie la atragerea de noi clienţi?
– Capitalizarea propriului patrimoniu nu este o dogmă, ci reprezintă o normă în mediul de afaceri. Ţin să menţionez că în anul 2002 capitalul statutar normativ era de doar 500 mii de lei. Şi pentru că volumul acestui capital reprezintă un adevărat atu, societatea de asigurare „Acord Grup” va continua majorarea acestui indicator.

– În ultima perioadă, se atestă că unele companii de asigurări nu-şi onorează obligaţiile de achitare a despăgubirilor sau acestea sunt achitate cu mari întârzieri. Care e situaţia la acest capitol în cadrul „Acord Grup”?
– Conform informaţiilor oficiale prezentate de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, pe parcursul anului 2015, pe numele companiei noastre a fost înregistrată o singură petiţie în legătură cu regularizarea unui caz de asigurare pe segmentul asigurărilor facultative Auto-Casco. Acest fapt confirmă seriozitatea în abordarea obligaţiilor asumate de către „Acord Grup” în raport cu asiguraţii săi.

– Piaţa de asigurări depinde în mod direct de puterea de cumpărare, dar şi de gradul de conştientizare de către populaţie a importanţei asigurărilor. În situaţia în care populaţia nu are bani, cum pot companiile să-şi convingă clienţii de utilitatea serviciilor de asigurare, dar şi să devină mai credibile în faţa acestora?
– Este cunoscut faptul că importanţa asigurărilor nu este deocamdată conştientizată la justa valoare de către o bună parte din cetăţenii noştri. Din această cauză, mai multe clase şi produse de asigurări sunt foarte puţin solicitate. Este vorba şi despre asigurările în agricultură, care încă sunt departe de a fi atractive pentru majoritatea fermierilor moldoveni. O schimbare a atitudinii ar putea avea loc odată cu venirea investiţiilor masive în sectorul agricol. Or, investitorii străini, în special cei europeni, de regulă, sunt conştienţi de importanţa asigurărilor agricole, care nu lipsesc din nici un plan de afaceri serios.

– Cât adevăr este în afirmaţia că asigurătorii moldoveni sunt dezinteresaţi să-şi promoveze produsele de asigurare pentru că pot activa “bine-mersi” din contul asigurărilor obligatorii auto?
– Nu susţinem acest punct de vedere, reieşind atât din propria experienţă (asigurărilor obligatorii le revine o cotă sub 20% în portofoliul Acord Grup), cât şi din indicatorii înregistraţi pe piaţa de asigurări, lua­tă în ansamblu.

– Actualmente, este grav să nu deţii o poliţă de asigurare?
– A fost, este şi va fi, în special, dacă este vorba de asigurările obligatorii. În ceea ce priveşte asigurările facultative, ţine de conştientizarea expunerii la risc a patrimoniului deţinut sau a investiţiilor efectuate de către fiecare cetăţean în parte.

– În ce măsură „Acord Grup” a reuşit să se orienteze spre alte asigurări pe termen lung? Care sunt produsele de asigurări pe care planificaţi să vă concentraţi în viitorul apropiat?
– Sunt de părere că în anul 2016, asigurătorii pieţei locale ar trebui să intensifice promovarea produselor de asigurare existente, fără priorităţi, întru crearea omogenităţii produselor de asigurare şi a unui mediu concurenţial şi sănătos.
Consider că piaţa autohtonă de asigurări are un înalt potenţial de creştere, care însă este nevalorificat pe deplin de către participanţi.

– Care sunt priorităţile companiei pentru anul 2016?
– Printre cele mai importante priorităţi pot menţiona următoarele:
– diversificarea portofoliului de asigurare, prin sporirea calităţii de subscriere a riscurilor;
– minimizarea expunerii la riscuri mari, prin intermediul reasigurărilor eficiente;
– dezvoltarea propriei reţele de distribuţie a produselor de asigurare;
– deschiderea unor noi parteneriate.
– Vă mulţumesc şi vă urez succes!

A discutat Lilia Alcază

Numarul ziarului:
Nr.07 (628) din 17 februarie 2016