În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

Asigurarea are loc în momentul înaintării de către persoanele prejudiciate (beneficiari) a reclamațiilor în adresa asigurătorului, în vederea recompensării prejudiciului cauzat de către exploatarea aeronavei.
La cererea Asiguratului, asigurarea răspunderii civile a transportatorului avia se poate aplica în următoarele condiții sau prin orice combinare a acestora.

  • În fața terților (cu excepția pasagerilor și proprietarilor cargo) pentru toate sumele care Asiguratul trebuie să le ramburseze ca compensație pentru pierderile care au cauzat daune persoanei sau bunurilor materiale (inclusiv animalele);
  • Pasagerilor, pentru toate sumele pe care Asiguratul trebuie să i le ramburseze cu privire la pierderile în urma daunelor cauzate vieții, sănătății sau proprietății pasagerilor, inclusiv proprietatea (pentru care se face o declarație specială de valoare peste limita fixată);
  • Față de proprietarii cargo pentru toate sumele pe care Asiguratul este obligat să le ramburseze pentru pierderile care au cauzat daune bunurilor materiale (cargo), pentru care Asiguratul poartă răspundere în baza contractului de transportare prin intermediul aeronavelor  sau în cazul absenței contractului, proprietății care se afla oficial pe teritoriul aeronavei, sau în momentul încărcării (descărcării) pe bordul aeronavei, pentru care se face o declarație specială de valoarea care depășește limita stabilită;
  • Pentru daunele ce au dus la moartea sau vătămarea pasagerului, pentru distrugere, pierdere sau deteriorare a bagajului și/sau cargo – în conformitate cu Convenția de la Varșovia și a legilor naționale ale țărilor deasupra cărora Asiguratul are intenția să călătorească;
  • Pentru prejudiciul cauzat vieții și sănătății sau proprietății terților – în conformitate cu cerințele aeroporturilor de destinație și legislației naționale a țărilor deasupra cărora Asiguratul are intenția să călătorească.

 

Condiții de asigurare:

În momentul producerii unui caz asigurat, Asiguratul primește despăgubirea de asigurare în termen de 14 zile de la data semnării actului de asigurare de către asigurător.

 

Suma de asigurare:

Suma de asigurare se stabilește:

  • Pentru zboruri pe teritoriul Republicii Moldova – în conformitate cu cerințele Codului Aerian al RM;
  • Pentru zboruri internaționale.

 

Prima de asigurare:

Prima de asigurare se stabilește reieșind din suma de asigurare și rata de asigurare luând în considerație condițiile de asigurare, volumul obligațiunilor asigurătorului, de tipul aeronavei, durata contractului de asigurare, zonelor geografice de exploatare a aeronavelor, intensitatea de utilizare a aeronavelor, nivelul de calificare a echipajelor de zbor și alți factori ai riscului de asigurare.

Prima de asigurare poate fi forfetară sau achitată în rate.