SOLICITARE DE OFERTE (Servicii de Audit)

Thursday, 14 May 2020. Новости

Societatea de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. organizează în perioada 18 mai – 29 mai  2020 selectarea unei Companii de Audit.

Perioada care urmează să fie auditată este 01.01.2020 – 31.12.2020.

Cum se aplica:

 1. Cerinţele care trebuie sa fie îndeplinite în momentul depunerii ofertei:
 2. Oferta tehnică şi financiară vor fi prezentate în plic sigilat şi marcate „DE DESCHIS DOAR ÎN PREZENŢA COMISIEI DE EVALUARE”;
 3. Oferta în original care va fi tipărită, semnată şi stampilată va fi expediată în termen de pînă la data de 29 mai 2020, ora 16:30, la adresa Beneficiarului: MD-2038, mun. Chișinău, bd. Decebal, 80/1;
 4. Informații suplimentare pot fi obținute de la Antoci Victoria, tel.:022 26 44 03; e-mail: office@acordgrup.md
 5. Ofertele trebuie să fie primite nu mai târziu de data şi ora limită. Ofertele care sunt transmise cu întîrziere sau sunt incomplete, nu pot fi luate în considerare în procesul de evaluare;
 6. Nici o oferta nu poate fi modificată după termenul limită de recepţionare a ofertelor;
 7. Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 de zile de la termenul limită de depunere;
 8. Membrii Comisiei de evaluare îşi rezerva dreptul (dar nu sunt obligaţi să facă acest lucru)de a intra în discuţii cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în scopul de a obţine clarificări sau detalii suplimentare, să sugereze îmbunătăţiri în propunerea tehnică sau alte aspecte ale propunerii;
 9. Membrii Comisiei de evaluare nu au nici o obligaţie de a dezvălui sau de a discuta cu orice ofertant, modul în care propunerea a fost evaluată sau să furnizeze orice alte informaţii referitoare la procesul de selecţie;
 10. Ofertanţii ale căror propuneri nu vor fi selectate vor fi notificate în scris.
 11. Structura ofertei

Oferta trebuie să conțină:

 1. Propunerea tehnică (descrieți calificările membrilor echipei de audit, experienţa şi performanţele din trecut, planul de lucru şi calendarul)
 2. Propunerea financiară (trebuie să acopere toate serviciile descrise mai sus, şi va conţine toate taxele aferente)
 3. Criteriile de evaluare

1.Calificările generale (experiența companiei, calificarea și competența personalului pentru sarcina alocată, termenii)- 50 puncte;

 1. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar  – 50 puncte;
 2. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcţie de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului. La  semnarea/negocierea contractului se va stabili şi graficul plăţilor.

 

Director general al SA ”ACORD GRUP” SA