În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

Incendiile și alte pericole majore de cele mai multe ori conduc la distrugerea proprietăţii întreprinderilor și organizaţiilor. Astfel de evenimente produc nu doar pierderi materiale considerabile, ele de altfel pot îngheța întreaga activitate a companiei si chiar conduce la falimentul acesteia.

Unica și cea mai simplă oportunitate de protejare a proprietăţii este asigurarea de bunuri împotriva incendiilor și altor riscuri.

Pot fi asigurate bunurile ce aparţin asiguratului în baza dreptului de proprietate, de deţinere, de folosinţă, de dispunere; bunurile primite de către asigurat în administrare fiduciară, arendă, leasing, gaj, custodie, spre vânzare sau în baza altor considerente juridice; bunurile ce au fost achiziţionate de către asigurat în credit și care reprezintă garanţia acestui credit. Pot fi asigurate împotriva incendiilor si alte riscuri mijloacele fixe, clădirile, construcţiile, utilajele si maşinile, mecanismele, utilajele de producţie, comerciale și de birou, mobila, instrumentele si uneltele, tehnica specială, stocurile de marfă, finisajele interioare ale încăperilor, mobila, tehnica de birou, obiectele de interior.
 

Daunele preluate de asigurare sunt următoarele:

 • incendiu, fulger, explozia gazelor utilizate în gospodării;
 • căderea obiectelor sau fragmentelor de obiecte pe bunurile asigurate;
 • calamităţile naturale;
 • explozia cazanelor cu abur, stocurilor de gaze, conductelor de gaze, maşinilor aparatelor si altor instalaţii analogice;
 • avarii ale reţelelor electrice, conductelor de apă, reţelelor de încălzire, canalizare și instalaţiilor antiincediu;
 • furt prin efracţie și jaf;
 • spargerea geamurilor de sticlă, oglinzilor și vitrinelor;
 • acţiuni rău-intenţionate ale terţelor persoane și altele.

 

Avantajele oferite:

 • Tratarea individuală a fiecărui client în parte;
 • Deplasarea gratuită a reprezentantului nostru pentru încheierea contractului;
 • Organizarea evaluării bunurilor înainte de asigurare;
 • Asistența contractelor de asigurare pe întreaga durată a perioadei de asigurare;
 • Oferirea reducerilor și beneficiilor suplimentare.

 

Condiții de asigurare

În cazul producerii riscului asigurat, Asiguratul primeşte despăgubire timp de 14 zile de la data semnării de către Compania de Asigurări «Асord Grup»S.A a actului de asigurare:

 • în cazul distrugerii bunurilor – valoarea sumei de asigurare, mai puţin bunurile care pot fi încă utilizate (vândute);
 • în cazul deteriorării bunurilor – valoarea costurilor efective suportate de către Asigurat pentru restaurarea bunurilor deteriorate.

În cazul distrugerii totale a bunurilor, contractul de asigurare poate sa conţină clauza înlocuirii despăgubirii valorice cu oferirea bunurilor analogice celor distruse.
 

Suma de asigurare

Suma de asigurare (valoarea, aferent căreia sunt stabilite valorile despăgubirii și primei de asigurare) este stabilită prin acordul Părţilor, dar nu poate fi mai mare decât valoarea reală a bunurilor. Pe perioada acţiunii contractului de asigurare, Asiguratul este în drept să modifice suma de asigurare, însă în limita valorii reale, această modificare urmând a fi documentată în mod corespunzător.
 

Prima de asigurare

Prima de asigurare depinde de condiţiile de asigurare alese de Asigurat, tipul de bunuri, termenul contractului de asigurare, sumei de asigurare, condiţiilor de păstrare/exploatare a bunurilor și reprezintă 0,1% – 1,3% din valoarea asigurată. Prima de asigurare poate fi achitată și în rate.

În cazul încheierii și reînnoirii contractelor de asigurare se aplică un sistem flexibil de reduceri.

Specialiştii noştri Vă stau mereu la dispoziţie cu informaţii și răspunsuri la întrebări privind asigurarea bunurilor Dumneavoastră.