Ce faceţi

în caz de accident?
Sunați-ne imediat!

+373 (22) 26 44 44

extinguisherIncendiile si alte pericole majore de multe ori conduc la distrugerea proprietăţii întreprinderilor si organizaţiilor. Astfel de evenimente produc nu doar pierderi materiale considerabile, ele pot paraliza întreaga activitate a companiei si chiar pot conduce la falimentul acesteia.

Unica si cea mai simpla posibilitate de protejare a proprietăţii este asigurarea de bunuri împotriva incendiilor si altor riscuri.

Pot fi asigurate bunurile ce aparţin asiguratului in baza dreptului de proprietate, de deţinere, de folosinţa, de dispunere; bunurile primite de către asigurat in administrare fiduciara, arenda, leasing, in gaj, in custodie, spre vânzare sau in baza altor considerente juridice; bunurile ce au fost achiziţionate de către asigurat in credit si care reprezintă garanţia acestui credit. Pot fi asigurate împotriva incendiilor si altor riscuri mijloacele fixe, clădirile, construcţiile, utilajele si maşinile, mecanismele, utilajele de producţie,

comerciale si de birou, mobila, instrumentele si uneltele, tehnica speciala, stocurile de marfa, finisajele interioare ale încăperilor, mobila, tehnica de birou, obiectele de interior.

Riscurile preluate in asigurare sunt următoarele:

 • incendiu, trăsnet, explozia gazelor utilizate in gospodarii;
 • căderea de obiecte sau fragmente de obiecte pe bunurile asigurate;
 • calamitaţi naturale;
 • explozia cazanelor cu abur, stocurilor de gaze, conductelor de gaze, maşinilor aparatelor si altor instalaţii analogice;
 • avarii ale reţelelor electrice, conductelor de apa, reţelelor de încălzire, canalizare si instalaţiilor antiincediu;
 • furt cu efracţie si jaf;
 • spargerea geamurilor de sticla, oglinzilor si vitrinelor;
 • acţiuni rău-intenţionate ale terţelor persoane si altele.

Avantajele oferite:

 • Tratarea individuala a fiecărui client;
 • Deplasarea gratuita areprezentantului nostru pentru încheierea contractului;
 • Organizarea evaluării bunurilor înainte de asigurare;
 • Asistenta contractelor de asigurare pe  durata întreaga a perioadei de asigurare;
 • Oferirea reducerilor si beneficiilor adăugătoare.

Condiţii de asigurare

In cazul producerii riscului asigurat Asiguratul primeşte despăgubire timp de 14 zile de la data semnării de care Compania de Asigurări «Асord Grup» a actului de asigurare:

 • in cazul distrugerii bunurilor – valoarea sumei de asigurare, mai puţin bunurile care pot fi încă utilizate (vândute);
 • in cazul deteriorării bunurilor – valoarea costurilor efective suportate de către Asigurat pentru restaurarea bunurilor deteriorate.

In cazul distrugerii totale a bunurilor contractul de asigurare poate sa conţină clauza înlocuirii despăgubirii valorice cu oferirea bunurilor analogice celor distruse.

Suma de

asigurare

Suma de asigurare (valoarea, aferent căreia sunt stabilite valorile despăgubirii si primei de asigurare) este stabilita prin acordul Părţilor dar nu mai mare de valoarea reala a bunurilor. Pe perioada acţiunii contractului de asigurare Asiguratul este in drept sa modifice suma de asigurare dar in limita valorii reale, aceasta modificare urmând a fi documentata in mod corespunzător.

Prima de asigurare

Prima de asigurare depinde de condiţiile de asigurare alese de  Asigurat, tipul de bunuri, termenul contractului de asigurare, sumei de asigurare, condiţiilor de păstrare/exploatare a bunurilor si reprezintă 0,1 – 1,3% din valoarea asigurata. Prima de asigurare poate fi achitata si in rate.

In cazul încheierii si reînnoirii contractelor de asigurare este aplicat un sistem flexibil de reduceri.

Specialiştii noştri Va stau tot timpul la dispoziţie cu informaţii si răspunsuri la întrebările privind asigurarea bunurilor Dumneavoastră.