În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

community-imageToate tipurile de asigurări care au tangenţe cu evenimentele din viaţa unui individ aparte, se referă la asigurarea personală.

În asigurarea personală drept obiect al asigurării servesc interesele asiguratului, legate de sănătatea acestuia, capacitatea de muncă, viaţă sau asigurarea pensiilor de vârstă.

În asigurarea personală persoană asigurată poate fi numai omul. În calitate de asigurători, desigur, pot fi şi organizaţii (persoane juridice), însă interesul asigurat în asigurarea personală reprezintă mereu un interes faţă de persoană, adică de individ.

SA „ACORD GRUP” propune următoarele tipuri de asigurare personală:

Asigurare de boală şi accidente

Acest tip de asigurare personală este determinat de necesitatea protecţiei asiguratului împotriva cheltuielilor asociate cu debutul unei boli sau în cazul unui accident. Prejudicierea sănătăţii cetăţeanului constituie eveniment asigurat.

Din obligaţia

asigurătorului face parte realizarea plăţii de asigurare în următoarele cazuri:

  • decesul cetăţeanului asigurat în legătură cu un accident sau în caz de boală;
  • prejudicierea sănătăţii cetăţeanului asigurat din cauza unui accident sau unei boli;
  • pierderea capacităţii de muncă a acestuia în urma unui accident şi în caz de boală;

Asigurarea medicală a cetăţenilor care pleacă în străinătate

În străinătate, peste hotarele Republicii Moldova, costul serviciilor medicale poate fi atât de mare încât nu fiecare persoană, care pleacă în străinătate într-o delegaţie sau o excursie privată, este în stare să le acopere. De aceea asigurarea persoanelor care călătoresc în străinătate este pur şi simplu o necesitate vitală, întrucât fiecare poate să se îmbolnăvească sau să nimerească într-un accident. Mai mult decât atât, unele ţări chiar nici nu eliberează vize turiştilor fără asigurare medicală.

Deţinerea obligatorie a poliţei de asigurare

la intrarea pe teritoriul său este impusă în ţări, precum Austria, Belgia, Grecia, Danemarca, Islanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia, Franţa, Germania, Finlanda, Suedia, Israel, Lituania, Cehia şi Estonia.

Caz asigurat

Caz  asigurat constituie dereglări de sănătate sau decesul asiguratului. Totodată, tulburările de sănătate sau decesul asiguratului trebuie să fie urmare a îmbolnăvirii subite sau a unui accident, produs în timpul şederii asiguratului în ţara menţionată în contract.

Însă, compania de asigurări este în drept să refuze plata sumei asigurate, dacă dereglările de sănătate sau decesul asiguratului s-au produs în urma:

  • comiterii de către asigurat a unei infracţiuni premeditate;
  • consumului abuziv de alcool sau consumului de droguri şi de alte substanţe toxice;
  • suicidului (tentativei de sinucidere) asiguratului;
  • participării asiguratului la acţiuni militare, greve, revolte;
  • serviciuluiactiv în rândurile forţelor armate sau formaţiunilor militare;
  • cauzării premeditate a leziunilor corporale sie însuşi.

Suportul în prestarea serviciilor medicale pentru Asigurat este oferit de mari companii de service cu reputaţie bună. SA „ACORD GRUP” colaborează cu renumita companie de service „CORIS”. În cazul apariţiei unei situaţii excepţionale asiguratul trebuie să facă doar un singur apel telefonic şi operatorii vor organiza toată asistenţa medicală necesară.

Omul nu poate fi sigur că mâine cu el nimic nu se va întâmpla. Dar el se poate asigura de accidente şi, astfel, să-şi garanteze o anumită protecţie. Asigurarea personală serveşte ca supliment la asigurarea socială de stat, şi este o modalitate eficientă de protecţie asiguratorie a populaţiei în cazurile unor împrejurările nefavorabile ale vieţii.