Ce faceţi

în caz de accident?
Sunați-ne imediat!

+373 (22) 26 44 44

În conformitate cu reglementările şi legislaţia în vigoare ale Republicii Moldova în domeniul asigurărilor, Societatea de Asigurări „Асоrd Grup” încheie cu persoane juridice – Asiguraţi, contracte de asigurare  de răspundere a organizaţiilor care exploatează unităţi de producţie periculoase, pentru cauzarea daunelor vieţii, sănătăţii sau bunurilor persoanelor terţe şi mediului în urma unor accidente în cadrul unităţii de producţie periculoase.

Scopul asigurării

Asigurarea se realizează pentru cazuri de cauzare a daunelor vieţii, sănătăţii sau bunurilor persoanelor terţe sau mediului ca urmare a unui accident în cadrul unităţii de producţie periculoase.

Condiţii de asigurare

În cazul în care se produce evenimentul asigurat, SA «Асоrd Grup» realizează plăţile de asigurare, în limitele sumei asigurate, stabilite prin contractul

de asigurare. În funcţie de efectele accidentului sunt reparate:

  • daunele cauzate prin distrugerea sau deteriorarea bunurilor persoanelor terţe;
  • pagubele cauzate vieţii şi sănătăţii persoanelor terţe;
  • prejudiciile aduse mediului (poluarea solului, subsolului, apelor subterane şi de suprafaţă);
  • cheltuielile realizate de către Asigurat în scopul reducerii pierderilor şi lichidării consecinţelor accidentului.

Suma asigurată

Suma asigurată (suma în baza căreia se stabileşte mărimea despăgubirii de asigurare şi primei de asigurare) se stabileşte printr-un acord încheiat între părţi. Dvs. aveţi posibilitatea să majoraţi suma asigurată, întrucât, în cazul în care despăgubirea de asigurare se va dovedi a fi insuficientă pentru a acoperi toate daunele cauzate, Dvs. veţi fi obligat să compensaţi pe cheltuială proprie diferenţa dintre despăgubirea de asigurare şi mărimea efectivă a daunelor.

Prima de asigurare

Prima de asigurare depinde de tipul şi concentraţia de factori de producţie periculoşi, constituind 0,1-2% din suma asigurată.

Prima de asigurare poate fi achitată şi în rate.