În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

Comunicarea prin intermediul poștei electronice este strict confidențială și predestinată exclusiv destinatarului.Orice comentariu, utilizare, divulgare sau distribuire neautorizată este strict interzisă.Dacă considerați că mesajul primit v-a fost expediat din greșeală,Vă rugăm să-l ștergeți din sistem și să ne anunțați imediat, fără a dezvălui informația aferentă.Vă mulțumim !

Mesajul precum și anexele aferente, sunt considerate a nu fi afectate de viruși, care pot infecta calculatorul pe care a fost expediat și ulterior citit mesajul, astfel încât, Societatea de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. își declină orice responsabilitate în această privință.