Ce faceţi

în caz de accident?
Sunați-ne imediat!

+373 (22) 26 44 44

În conformitate cu Regulile de asigurare şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, Societatea de Asigurări încheie cu persoane juridice şi fizice cu capacitate  de exerciţiu – Asiguraţii, contracte de asigurare a angajaţilor pentru cazuri de pierdere a capacităţii de muncă profesională.

Asigurătorii sunt în drept să încheie un contract de asigurare în folosul persoanelor terţe – Asiguraţi.

Scopul asigurării

Asigurarea se realizează pentru cazurile de producere a următoarelor evenimente:

  • moartea angajatul în urma unui accident la locul de muncă;
  • pierderea capacităţii de muncă profesională a asiguratului în urma unui accident la locul de muncă.

Accidentul

Accidentul constituie un eveniment inopinat, de scurtă durată, nepremeditat, în care Asiguratul se alege cu traume. Accidentele mai includ de asemenea: degerături, înecuri, electrocutare, lovituri de fulger,

insolaţii; muşcături de insecte/şerpi veninoşi, boli cauzate de căpuşe/encefalită postvaccinală, infecţie tetanus, botulism; asfixiere prin corpuri străine inhalate accidental; şoc anafilactic; intoxicare acută accidentală cu plante otrăvitoare, substanţe chimice, produse alimentare de proastă calitate.

Condiţii de asigurare

În cazul producerii evenimentului asigurat SA «Асоrd Grup» va efectua plata acoperirii de asigurare în termen de 7 zile din momentul semnării actului de asigurare:

  • în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă profesională a Asiguratului – în mărime de 0,27% din suma asigurată pentru fiecare zi de incapacitate de muncă lunar; dar nu mai mult de  12 luni;
  • în cazul pierderii totale a capacităţii de muncă profesională a Asiguratului – în mărime de 100% din suma asigurată.

Suma asigurată

Suma asigurată (sumă, în baza căreia se stabileşte mărimea despăgubirii de asigurare şi mărimea primei de asigurare)

se stabileşte printr-un acord al Părţilor. În perioada de valabilitate a contractului de asigurare, Asiguratul este în drept să modifice suma asigurată, efectuând toate formalităţile legale corespunzătoare în acest sens.

Prima de asigurare

Prima de asigurare depinde de condiţiile de  asigurare alese de asigurat, termenul contractului de asigurare, suma asigurată, vârsta, specialitatea Asiguratului, şi constituie 0,3 – 6% din suma asigurată.

Prima de asigurare poate fi achitată şi în tranşe.