În momentul producerii unui caz de asigurare


Sunați-ne imediat:

+373 (22) 26 44 44

Asigurarea riscurilor în montare și construcții se efectuează pentru cazurile în care:

  • Are loc distrugerea totală sau deteriorarea a obiectului de construcție în urma incendiului, exploziei, fulgerului, scurtcircuitului, greșelilor în efectuarea lucrărilor de montare și construcție, defecte în obiectele asigurate, decalajul lanțurilor și frânghiilor, căderea detaliilor și a altor obiecte, dezastrele naturale, acte ilicite ale terților etc.
  • Are loc expunerea pretențiilor terților despre rambursarea despăgubirilor pentru pagubele provocate vieții, sănătății sau bunurilor materiale în perioada lucrărilor de montare și construcție, în perioada de funcționare a garanției.
  • S-a produs distrugerea totală sau deteriorarea obiectului de construcție, ca urmare a unor defecte ascunse, deficiențe, apărute în perioada lucrărilor de montare și construcție, însă depistate doar în perioada de funcționare a garanției.

 

Condiții de asigurare:

În momentul producerii unui caz de asigurare, Asiguratul primește despăgubirea de asigurare în timp de 14 zile de la data semnării actului de asigurare de către «Асоrd Grup» S.A:

  • La distrugerea totală a prejudiciului patrimonial (obiectul de construcție) – în mărimea sumei de asigurare;
  • La deteriorarea prejudiciului patrimonial (obiectul de construcție) – în mărimea valorii cheltuielilor suportate de asigurat pentru restabilirea prejudiciului patrimonial (obiect de construcție);
  • Asigurarea de răspundere civilă– cu valoarea prejudiciilor cauzate vieții, sănătății sau daune terților, însă fără a depăși suma de asigurare.

 

Suma de asigurare:

Suma de asigurare se determină prin acordul părților (Asigurătorul – «Асord Grup» S.A) în valoarea sumei stabilite a lucrărilor de montare și construcție, însă nu mai mult decât costul de asigurare a proprietății.

Suma de asigurare în momentul asigurării răspunderii civile în fața terților, se stabilește prin acordul părților.

În perioada acționării contractului de asigurare, asiguratul are dreptul să schimbe suma de asigurare, în limitele valorii asigurării, perfectând această schimbare în mod corespunzător.
 

Prima de asigurare:

Prima de asigurare depinde de condițiile de asigurare alese de Asigurat, locația obiectului de construcție, condițiile protecției, durata contractului de asigurare, suma de asigurare. Prima de asigurare poate fi plătită în rate.